Bulats Sınav İçeriği


Bulats sınavı, çalışanların iş hayatında kullanmaları gereken dil becerileri ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Görev tanımları, şirketler ve ürünler, seyahat, yönetim, pazarlama, müşteri hizmetleri, planlama, raporlama, telefon mesajları, iş yazışmaları ve sunumlar gibi konuları kapsar. Test sırasındaki aktiviteler de benzer başlıklarla ilgilidir.

Testler, çalışanların iş hayatında kullanmaları gereken dil becerileri ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Görev tanımları, şirketler ve ürünler, seyahat, yönetim, pazarlama, müşteri hizmetleri, planlama, raporlama, telefon mesajları, iş yazışmaları ve sunumlar gibi konuları kapsar. Test sırasındaki aktiviteler de benzer başlıklarda yoğunlaşmaktadır.

BULATS sınavı özellikle kişilerin İş İngilizcesi bakımından okuma, dinleme, yazma, konuşma, kelime dağarcığı ve gramer gibi bilgilerini ölçmektedir. Dil düzeyinin belirlenmesinde sağladığı yararın yanı sıra işe alımlar, performans görüşmeleri, kariyer planlamaları gibi konularda değerlendirme ve karar verme aşamasında da önemli bir rol oynayan BULATS bu özelliğiyle Türkiye’de birçok kurumun tercih ettiği bir sınavdır.

2 şekilde yapılan BULATS sınavının, bilgisayar destekli olanı (Computer Based) kâğıt üzerinde düzenlenen (Paper Based) standart sınava göre çok daha kısa bir sürede (sınavdan hemen sonra) sonuç vermektedir.

BULATS sınavı Computer based ve Paper based olmak üzere iki ayrı formatta yapılır. Sınav, reading, listening, writing ve speaking olmak üzere 4 bölümden oluşur. Bilgisayar destekli sınav, kâğıt üzerinde düzenlenen standart sınava göre çok daha kısa bir sürede (sınavdan hemen sonra) sonuç vermektedir. Standart BULATS testi, tüm dilbilgisinin test edilmesini kapsar.

Soruların zorluk derecesini verilen cevaplara göre ayarlayan bilgisayar destekli sınav 60-70 dakika civarında sürerken, kâğıt üzerinde yapılan sınav 110 dakika sürmektedir. Bu süreler içinde kişinin dinleme ve okuma becerileri ile kelime dağarcığı ve gramer bilgisi değerlendirilmektedir. BULATS Konuşma Testi, adayla birebir mülakat yapılarak konuşma yeteneğinin test edilmesidir. BULATS Yazılı Test, yazım yeteneğinin test edilmesidir.

Bilgisayar üzerinde yapılan sınav: 45-60 dakika
Kâğıt üzerinde yapılan sınav: 90 dakika
Konuşma Sınavı: 12 dakika
Yazma Sınavı: 45 dakika

BULATS sınavı 2 farklı formatta ve 4 ayrı modülde uygulanmaktadır.

1-) Standart BULATS Testi:

Standart BULATS testi dinleme bölümü (50 dakika), okuma-anlama ve dilbilgisi (60 dakika) olmak üzere toplam 110 dakika sürer. Tam anlamıyla sınav adayının seviyesini ölçer. Standart BULATS testi kapsamında yazma ve konuşma becerileri ölçülmez. Bunlar için ayrı sınav çeşitleri vardır. Standart BULATS testi okuma, anlama ve dilbilgisi bölümü 2 ayrı bölümden oluşur. İlk bölüm 4 alt başlık ikinci bölüm 6 alt başlıktan oluşmaktadır.

a) Dinleme Bölümü

BULTS1

b) Okuma-Anlama ve Dilbilgisi

BULTS2

2-) Computer Based BULATS Testi:
Computer based BULATS testi dinleme ile okuma ve dil bilgisi başlıkları altında hazırlanır. Bu sınavda yazma ve konuşma becerileri ölçülmez. Bunlar için ayrı sınav çeşitleri vardır. Bilgisayar tabanlı BULATS testi yaklaşık 60-75 dakika sürer.
Computer based BULATS testinde adayın sorulara verdiği cevaplara göre gelecek soruların seviyeleri ayarlanır. Bu anlamda aday eğer sorulara doğru cevap vererek devam ediliyorsa daha çok zorlayıcı sorular takip edecektir. Aday eğer yanlış cevap veriyorsa daha az zorlayıcı sorular ie karşılaşacaktır. Sınavın formatı aşağıdaki gibidir;

BULATS3

BULATS Yazma Testi:
BULATS yazma testi computer based ve paper based olmak üzere iki ayrı formatta  hazırlanır ve iki bölümden oluşur.
a) Paper Based Yazma Testi:

BULATS4

b) Computer Based Yazma Testi:
Bu test sadece İngilizce için geçerlidir diğer diller için mevcut değildir

BULATS5

BULATS Konuşma Testi:
BULATS Konuşma Testi computer based ve face to face based olmak üzere iki ayrı formatta  gerçekleşir.
a) Yüz yüze Gerçekleşen Konuşma Testi:
 Sınav konuşmaya yönelik üç bölümden oluşur ve toplam 12–15 dakika kadar sürer.

 

b) Computer Based Konuşma Testi:
BULATS6

BULATS7 

Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


İletişim Formu