Bulats Sınavı Puanlama ve Sonuç


• Online Speaking test 15 dakika civarındadır
• Online or paper-based Writing test 45 dakika civarındadır
• Paper-based Standard test lasts 110 dakika civarındadır
• Paper-based Speaking test en fazla 12 dakika sürmektedir

Bütün testler, adayları ALTE’nin (Avrupa Dil Testleri Birliği) altı basamağı çerçevesinde değerlendirmektedir. (ALTE basamaklarından 0 ve 5, Genel Avrupa Dil Standartları’nın A1 – C2 seviyelerine denk gelmektedir.)

BULATS8

BULATS10

BULATS sınavının sonuçları tamamen durum değerlendirmesi odaklı olup herhangi bir geçme notu yoktur. Sonuçlar 0-100 puan arası değerlendirmeye tabi tutulur. ALTE (Association of Language Testers in Europe) seviyeleri baz alınarak sonuçlandırılır.

BULATS11
BULATS Skorlarının Geçerlilik Süresi Nedir?

Bulats  Geçerlilik Süresi: test skoru katılımcının dil becerileri değişmediği sürece aynı kalır ve geçerlidir ancak testin yapıldığı tarihten iki yıl sonra adaya sınavı tekrarlaması önerilebilir.

BULATS’ın Avantajları Nelerdir?

BULATS’ı bildiğimiz diğer sınavlardan ayıran özellik kullandığı yöntemde gizli. Öncelikle BULATS, dil seviyeleri arasındaki algı farkını ortadan kaldıran ‘Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (Common Europeal Framework)’nı temel alarak bir değerlendirme yapıyor.

Bulats Sınavının sunduğu avantajlardan birkaç tanesini sıralamak gerekirse:

Çalışanların dil becerisinin değerlendirilmesi

Şirketlerde çalışanlardan birkaçının ya da tamamının dil hakimiyetlerini ölçmek ya da düzenli aralıklarla şirketin yabancı dil profilinin nasıl değiştiğini gözlemlemek amacıyla kullanılabilir.

Adayların dil becerisinin değerlendirilmesi

Şirketin, yabancı dil bilgi ve becerisinin çok önemli olduğu bir birime eleman alımı sürecinde, potansiyel elemanların yabancı dil becerilerinin güncel bir değerlendirmesini sunabilir.

Sunulan eğitim programlarına uygun olmayan adayların belirlenmesi

Şirketin hedeflenen dil seviyesinde ya da bu seviyeye yakın elemanlara ağırlık vermek istediği bir eğitim söz konusu olduğunda, uygun olmayan adaylar, Bulats ile belirlenebilir ve eldeki kaynakların en etkin şekilde kullanılabilmesini sağlar.

Eğitimlerin denetlenmesi

Şirketin eğitim bölümünün, verilen bir eğitimin kalitesini değerlendirmesi gerektiğinde, Bulats sınavı, katılımcıların eğitim başındaki ve sonundaki performanslarını saptayarak personelim gelişiminin ölçülmesine yardımcı olur.

Ayrıca BULATS;

Öğrencilerin dil eğitimi için doğru yerlere yerleştirilmesinde,

Öğrencilere uygun ve standart bir sınav değerlendirmesi sunmak için,

Yabancı dil bilgisi denetimlerinde test desteği sağlamak amacıyla kullanılabilir.

Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


İletişim Formu