GMAT Sınav İçeriği


GMAT Sınavı, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de bilgisayarda uygulanmaktadır. “Computer-Adaptive Test (CAT)” adı verilen bu uygulamada kağıt-kalem kullanılmamakta, tüm sorular bilgisayar karşısında, klavye ve mouse yardımıyla cevaplanmaktadır.. Müsvedde kâğıt kullanımına izin verilir ve gerektiğinde sınav merkezi tarafından tedarik edilir, fakat sınav sonunda sınav gözetmeni bütün kâğıtları toplar.Kurşun kalem kullanımına izin verilir ve gerektiği takdirde temin edilir.Sessiz çalışan saatler kullanılabilir. Ancak bilgisayarlı test sistemi GMAT CAT’te kalan zaman her an ekranda gösterildiğinden ayrıca bir saate ihtiyacınız olmayacaktır.

GMAT 3 farklı bölümden oluşmaktadır.

The Analytical Writing Assessment (AWA) ilk bülümdür.

Daha sonrasında sayısal ve sözel bölümler devam etmektedir.

Analitik yazma bölümü (The Analytical Writing Assessment)

iki kompozisyondan oluşmaktadır. İlkinde sunulan argümanı analiz bölümüdür, ikincisinde ise verilen bir konu hakkında yorum yazmak zorundadır. Her bir kompozisyon için tanınan süre 30 dakikadır ve bu testlerden alınan puanlar 0 ile 6 arasındadır. Kompozisyonlar bir bilgisayar ve bir insan tarafından değerlendirilir. Her iki değerlendirici komposizyonlara 0 ile 6 arasında bir puan verilir. Eğer verilen bu iki değerlendirmede bir farklılık olursa ortalamaları alınır. Eğer verilen bu iki değerlendirme bir puandan fazla farklılık gösterirse üçüncü bir değerlendirici tarafından daha değerlendirilir.

Sayısal (Quantitative) bölüm ; Problem çözme ve Veri yeterliliği olarak iki farklı alandan oluşmaktadır. 37 çoktan seçmeli sorudnun 75 dakika da cevaplanması gerekenmektedir. Sayısal bölüm 0 ile 60 arasında puan alır. Hesap makinesi kullanılması yasaktır.

Sözel (Verbal) bölüm ; Cümle düzeltme , Mantıksal düşünme ve Okuma ve anlama olarak üç farklı bölümden oluşmaktadır. gereken 41soru 75 dakikada cevaplanması gerekmektedir. Sözel bölüm 0 ile 60 arasında puan alır.

Herhangi bir soruyu yanlış cevaplamanız halinde bir sonraki soru size daha kolay gelecek bir seviyede olacaktır.Yanlış cevap puan götürür.Fakat, soruya hiç cevap vermemek yanlış cevap vermekten daha fazla puanınızı götürdüğü için tahmin etmek avantajlı olacaktır.

Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


İletişim Formu