Pearson Sınav İçeriği


Dinleme; İngilizce anlama yeterliliği ölçülür. Sınavda İngiliz, Amerikan ve Avustralya İngilizcesi gibi çeşitli aksanlar kullanılmaktadır. Ses ve video dosyaları sadece bir kere dinletilmente; her bir dosyada sesi istenen yükseklikte ayarlanabilmektedir. 

Konuşma; İngilizce konuşma yeterliliği ölçülür. Katılımcının mikrofona konuşup yanıtını kaydetmesi istenmekte, yanıtlar ikinci kez  kaydedilememektedir. Uyarı tonunu duyduktan sonra, üç saniye içinde yanıt verilmezse yanıt kaydedilmeyecek ve bir sonraki soruya geçilecektir.

Yazma; İngilizce yazma yeterliliği ölçülür. Her soru belirli bir süre içinde yanıtlanmalıdır.  Süre aşılırsa birsonraki soruya geçilir.

Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


İletişim Formu