SAT Sınav içeriği


Math (Sayısal) bölümünde cebir, aritmetik ve geometri bilgileri test edilir.

Verbal (Sözel) bölüm de okuma-anlama, gramer ve analitik değerlendirme bilgi ve becerileri ölçülmektedir .
Her bir bölüm 1 saat 15 dakikadan oluşur.

Niteliklerine göre SAT I ve SAT II olarak ikiye ayrılan sınava 2005’ten itibaren kompozisyon, kısa okumalar eklenmiş, matematik sorularında düzenlemeler yapılmış ve analoji ile sözel kavrama soruları testten çıkartılmıştır.

SAT I: 1 “Reasoning Test”, 3 saat 45 dakika süren ve çoktan seçmeli bir testtir. SAT 1, “Mathematics” (Matematik – Geometri), “Critical Reading” (İngilizce sözel/eleştirel okuma), “Writing” (Kompozisyon) olmak üzere 3 bölümden oluşur. Her testin skoru 200 ile 800 arasında değişmektedir.

SAT II: “Subject Test” 1 saat sürmektedir ve  katılımcıların belli bir akademik konu üzerindeki bilgilerini ölçmeyi amaçlar. Test skoru 200 ile 800 arasında değişmektedir. SAT 2 testinin başlıca konuları İngilizce, Tarih, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca, Çİnce’dir.

Pek çok Amerikan Üniversitesi SAT testlerinin en az birisini, daha prestijli üniversiteler her ikisini birden isteyebilirler. Türkiye üniversiteleri ise yabancı uyruklu öğrencileri kabul ederken SAT 2 sonucunu dikkate almazlar. Amerikan üniversitelerine başvurulurda SAT 1 sınavının 3 bölümünün de sonucu dikkate alınırken, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere başvurularında sadece “Mathematics” ve “Critical” Reading testlerinin sonuçları dikkate alınır, “Writing” bölümü skoru değerlendirmeye alınmaz.

Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


İletişim Formu